Dedektör-7

Dedektör-7

15.01.2019
Dedektör
Bu tarz özelliklerdeki dedektörlerin derinlikleri günümüzde 1 tl büyüklüğündeki paralar için toprak içerisinde 20 santimetre ile 55 cm mesafelerden; büyük ebatlı kütle ve geniş hacim ebatlı defineler için 90 santimetre ile 200 santimetre derinliklere kadar tespitler yapabilmektedir.

ALTIN,DEFİNE, BOŞLUK BULAN DEDEKTÖR FİYATLARI
Günümüzde bütün dünya vatanlarında olduğu şeklinde ülkemizde de oldukça fazla çeşitlilikte; Altın ve define bulma amaçlı dedektörler ve değişik sistemlerde cihazlar satılmaktadır.

Dedektör Fiyatları firmalara, markalara, kullanılan teknolojik donanımlara, ürünün dizaynına, derinliğine, isabetli tespit ve ayırım performansına, kullanıldığı mecraya (su altında ve karada vb benzer biçimde) birçok değişken etkenle bağlı olarak farklılık göstermektedirler.

Tek para ve altın arama dedektör fiyatları
Tek para ve altın arama dedektörlerini iki kategoride değerlendirilmek gerekiyor.

1; Tek para dedektörleri adından da anlaşıldığı üzere dökülmüş, düşmüş, yıkıntı ve kalıntılar içinde kalmış, günümüze dek bizden önceki insanlardan kalan ve günümüz insanlarınca da sahil vb. Benzer biçimde yerlerde düşürüp kaybettiği değer gören muhtelif metallerden yapılmış tekil paraları, kolye, yüzük, takı benzer biçimde şeyleri bulmak için üretilmiş teknolojilerdirler.

Bu tarz özelliklerdeki dedektörlerin derinlikleri günümüzde 1 tl büyüklüğündeki paralar için toprak içerisinde 20 santimetre ile 55 cm mesafelerden; büyük ebatlı kütle ve geniş hacim ebatlı defineler için 90 santimetre ile 200 santimetre derinliklere kadar tespitler yapabilmektedir.

Dedektör Fiyatları ise ortalama 500 TL ile 8.000 TL arasınındadır.

2; Altın arama dedektörleri yeniden adından da anlaşıldığı üzere altın bulma amaçlı üretilen teknolojilerdirler. Ancak buradaki altından kasıt, işlenmiş altından daha ziyade işlenmemiş ham (nagıt) altındır.

Ham altın bulmak için üretilen dedektörler maden yoğunluğu olan arazilerde arama yapabilecek, pirinç, mercimek hatta bulgur boyutlarındaki oldukça küçük ebatlardaki altın parçacıklarını dahi tespit edebilecek donanım ve niteliklerdir.

Altın dedektörleri en minik altın parçacığını yaklaşık 10-15 santimetre en büyük külçeleri de 120 cm derinliklerden tespit edilebilirler.

Fiyatları ortalama 2.000 TL ile 18.000 TL arasındadır.

Vlf ve Pulse derin arama dedektör tutarları
Vlf yada pulse sistem dedektörler emek harcama ve tespit etme prensipleri olarak birbirlerinden çok değişik olmamakla beraber, kullanıcının kullanım amacına ve alışkanlıklarına bağlı olarak tercih edilmektedirler.

Her iki sistem de elektro manyetik sinyal üreterek bobinler aracılığıyla metal ve boşlukları tespit edebilecek özelliklere sahiptirler. Ancak boşluk tespitleri ve metal ayırım konularında VLF teknolojileri oldukca daha etken ve kararlıdırlar.

VLF sistemler gerek tek tekçilik alanında, gerekse de Derin mesafelerden gömü aramalarında en oldukça tercih edilen ve bu alanda kullanıcısının beklentilerini karşılayabilen özelliklere sahiptirler.

Pulse sistemlerin bobin yapısı VLF sistemlere gore çok daha fark eder, bu farklılığı değişik boyutlarda bobinler kullanmaya ve bu sayede de yerine nazaran daha derin ve daha geniş alanları tarama imkanı sunar. Ancak Bobin büyüdükçe metal ayırım özelliği tamamen ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayı de metal atıklarının çok yoğun olduğu yerleşim alanları ve arazilerde Pulse sistemler kullanmak doğru olmayacaktır. Zira alınan her sinyalin kazılması kaçınılmaz bir gerçektir.

Günümüzde, her iki teknolojide de artık tespit edilen hedef detayları 2D ve 3D görüntülü yazılım destekleri yardımıyla daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.

İyi teknolojiye haiz dedektörler hedeflerin büyüklüklerine, topraktaki kalış süresine, toprak yapısına ve dedektörde kullanılan bobinlerin boyutlarına bağlı olarak 6-8 metre derinliklere kadar tespitler yapabilirler. Derin sınıfındaki dedektörlerin görüntülü yada görüntüsüz olmak üzere firma, marka ve modellere bağlı olarak dedektör fiyatları 3.000 TL ile 9.000 TL içinde değişmektedir.

Manyetometre, gradiometre dedektör tutarları

Manyetometre ve Gradiometre Sitemler Vlf ve Pulse Dedektörlerdeki benzer biçimde zemin içine sinyal göndermezler. Manyetometre ve Gradiometre ler kullanılan manyetik algılayıcı sensörler vasıtasıyla yer yüzündeki ve yer kabuğundaki manyetik değişiklikleri, kısaca muntazam akmakta olan manyetik yapıyı bozarak anormalliklere neden olan unsurları tespit ederler.

Peki manyetik değişime sebebiyet veren unsurlar nedir? Manyetik bozulmalara neden olan unsurların başlangıcında toprak içindeki büyük hacimli demir türü metaller, farklı şiddet ve demir içerikli madensel kayalar, harabe ve kalıntıların manyetik değişikliğe yol açacak kadar etki etmiş olduğu alanlar ve yeniden manyetik değişime yol açabilecek tarzda etkiye haiz boşlukları tespit edebilirler.

İyi kalite ve kırılgan idrak etme nitelikli sensörlere haiz Manyeto ve Gradiometreler demir türü metal kütleleri 3-5 metrelere kadar tespit edebilirler. Boşluk ve kalıntılar genelde demirin manyetiği bozma etkisinden daha sıska etkilere sahiptirler. Bu sebeple de boşluk ve kalıntılar demir ve demir içerikli kayaçlar kadar derinden tespit edilememektedirler.

Şayet bu sistemlerde kullanılan sensörler duyarlı algılama vasıflarını taşımıyorlarsa şu demek oluyor ki manyetik değişimleri algılama kabiliyetlerinden yoksunlarsa bu durumda idrak etme ve tespit etme ihtimalleri de o derecede zayıf ve kifayetsiz kalacaktır.

Not; Manyeto ve gradiometreler yukarıda belirtmiş olduğumuz unsurları tespit edebilirler; altın, gümüş, bronz, bakır, sarı, prinç vb gibi metalleri tespit etme özellikleri taşımamaktadırlar.

Sektörümüzde satılmakta olan Manyetometre ve Gradiometrelerin gib Dedektör Fiyatları 3.000 TL den başlayıp milyon dolarlara kadar, doğrusu özetle; Burada herhangi bir fiyat kriteri yoktur ve tutturulabilen her türlü fiyatlarla satılmaktadır.