simplex

Dedektör nerede satılır

Dedektör nerede satılır

14.01.2020
Dedektör nerede satılır gömü: Bu makalenin mevzusu organik altın (cüruf, nugget) bulabilen dedektörlerle ilgilidir. Hali hazırda fark özelliği olan dedektörlerin hemen hepsi altın para, bileklik gibi takılar ve definelerdeki altınları yüksek miktarda ayırma özelliğine haizdir. Cürufun genellikle bulunmuş olduğu zemin yapılarının zor koşullarda olması sebebi ile, altın cihazları bu tür tespitlerde tercih edilen dedektörlerdir. Altının organik olarak bulunmuş olduğu toprak yapısı diğer dedektörlerin yanıltıcı tesir alabileceği genellikle mineralli ve taşlık arazilerdir. Bu toprak yapıları için üretilen dedektörlere altın dedektörü denilmektedir.

DEDEKTÖR NEREDE SATILIR

 

Bu makalenin mevzusu organik altın (cüruf, nugget) bulabilen dedektörlerle ilgilidir. Hali hazırda fark özelliği olan dedektörlerin hemen hepsi altın para, bileklik gibi takılar ve definelerdeki altınları yüksek miktarda ayırma özelliğine haizdir. Cürufun genellikle bulunmuş olduğu zemin yapılarının zor koşullarda olması sebebi ile, altın cihazları bu tür tespitlerde tercih edilen dedektörlerdir. Altının organik olarak bulunmuş olduğu toprak yapısı diğer dedektörlerin yanıltıcı tesir alabileceği genellikle mineralli ve taşlık arazilerdir. Bu toprak yapıları için üretilen dedektörlere altın dedektörü denilmektedir.

Dedektör nerede satılır define

Bu dedektörlerin teknolojik alt yapısı malum tür dedektörlerden tamamen farklıdır. Diğer dedektörler genel toprak yapısında çalışabilecek bir yapı ile tasarlanmıştır. Standart bir dedektörde bu mineralli yapı dikkate alınmakla beraber tamamen bu toprak yapısı üstüne kurgulanmazlar. Doğal altın dedektörleri ise tamamen bu mineral yapısı düşünülerek tasarlanır.

Diğer dedektörlere oranla çok daha duyarlı bir teknoloji gerektirir. Özellikle, bu cüruf altınlar oldukça minik çaplı olarak yüksek mineralli kaya parçaları yanında, altında veya bir kaya ile yapışık pozisyonda duruyor olabilirler. Bunları da standart bir dedektör ile bulmanız genellikle olası olmaz. Altın, özellikleri ve referansları bakımından ,metal scalasında diğer metal cinsleri ile fazlaca yakın biçimde konumlanmıştır. Dedektör nerede satılır gömü: Altın Dedekörleri bilhassa bu referansa karşı yüksek duyarlılık gösterecek biçimde tasarlanıp üretilirler. Altın dedektörlerinin en önemli özelliği ise engelleyici diğer unsurları bertaraf ederek sadece altın ve diğer metallere konsantre olabilmesidir. Yani taş veya kaya altında kalmış oldukça küçük bir altın cürufu bile toprak altından keşfedebilmektedir.

Altın dedektörü toprak yapısında dengeleri bozabilecek yüksek mineral seviyelerine karşı kararlı davranacak, derinliğinden ve gücünden yitik vermeyecek cihazlardır. Bu da üstün bir teknoloji, ileri mühendislik ve yoğun bir tecrübeyle olası olabilecek çalışmaları gerektirmektedir.Sadece cihazın kendisi değil, bobininden kablosuna, ana kartından analog kartına, yazılımına ve tüm ince detayına kadar yüzlerce hatta binlerce deneme ile sonuç ilişkileri oluşturulmuş ve üretimi gerçekleştirilmiştir.Altın, özdirenci ve ünite uzunluğuna düşen endüktansı itibarı ile çevrede bulunan diğer metal ve manyetik özellikli hedeflerden bir ölçüde değişik değerlere, başka bir ifade ile farklı zaman sabitlerine haizdir. Benzer halde altının bulunmuş olduğu zeminler de bu özellikleri itibarı ile yaklaşık zeminlere gore farklılık gösterirler. Dedektör nerede satılır define: Tipik bir define dedektörü veya tek para dedektörü ortalama bir arazide geniş bir hedef çeşitliliğine eşit duyarlı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Buna mukabil altın dedektörleri hedeflendikleri zemin ve bu zeminlerdeki muhtemel diğer impüriteler ile altın ayrımını mükemmel yapabilecek özellikte optimizasyona sahiptir.Altın cihazları bu dengeyi sağlamak suretiyle; metot, teknoloji, ayrıntılı hesaplar ve malumat birikimi ile geliştirilmiş bu amaca odaklanmış cihazlardır. Dedektörün bu şekilde tasarlanmış olması altının bulunmuş olduğu arazide o dedektör tarafından algılanıp algılanamaması arasındaki farkı belirler. Dedektör nerede satılır define: Bir gömü dedektörünün hedefi çoğu zaman büyük objelerdir. Metal ayrımı olan gömü dedektörlerinde bu objelerin çelikten mi? Demirden mi? Yoksa bakırdan mı olduğunu algılamak da olası olabilmektedir. Hedef alınan cisim büyük olduğundan algılaması daha basit ya da daha derinden olası olabilmektedir.